CHÀO NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

Để chuẩn bị cho năm học mới các em học sinh từ ngày 5/8 tập trung về trường nhận lớp và làm công tác vệ sinh trường lớp

Thay đổi tích cực trong đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) quy định việc đánh giá, nhận xét học sinh tiểu học đã chính thức được thực hiện thay thế Thông tư 30 từ ngày 6-11-2016. Sau gần một tháng áp dụng Thông tư này, các cơ sở giáo ..

Bài viết liên quan