21/07/17  Tin của trường  550
Để chuẩn bị cho năm học mới các em học sinh từ ngày 5/8 tập trung về trường nhận lớp và làm công tác vệ sinh trường lớp
 21/07/17  Tin của trường  347
Thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2016-2017 giữa Tỉnh Đoàn Kiên Giang với Sở Giáo dục và Đào tạo; từ ngày 03/6 đến...